Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Przedmiotem zakupu jest nagranie lektorskie.
2.Podstawą rozpoczęcia realizacji produkcji lektorskiej jest wypełnienie formularza zlecenia znajdującego sie na naszej stronie
internetowej www.track4sale.pl oraz opłacenia zlecenia z góry.
3.W formularzu należy podać następujące dane:
– imię, nazwisko
– pseudonim artysty
– podać numer produkcji ( dotyczy tylko gotowych nagrań)
– własny tekst ( uwaga: nie korygujemy błędów w nadesłanym tekście oraz nie prowadzimy tłumaczeń na inne języki. Jeżeli klient nie posiada własnego tekstu może skorzystać nieodpłatnie z naszych gotowych skryptów)
– Wymowa pseudonimu ( Wymagany jest plik audio z dokładną wymową pseudonimu lub informacja tekstowa jak należy poprawnie wymówić pseudonim artysty)
4.Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez stronę www.track4sale.pl w formie wiadomości e-mail.
5.Czas realizacji usługi lektorskiej to: od 48 godzin do 5 dni roboczych w zależności od wybranej opcji.
6.Produkcja jest tylko i wyłącznie z przeznaczeniem do użytku osobistego.
7.Produkcje podglądowe umieszczone na stronie posiadają tzw. „głosowy znak wodny”

§ 2 Metody płatności i dostawa

1.Metoda płatności: Płatność za usługę odbywa się poprzez szybkie przelewy Tpay.com

2.Dostawa: Gotowa produkcja przesyłana jest do klienta pocztą elektroniczną, na adres podany w formularzu zlecenia w postaci mp3 320kb lub Wav 16 bit.

§ 3 Reklamacja

1.W przypadku zleceń indywidualnych Klient ma prawo do 2 poprawek w produkcji dźwiękowej. Poprawki dotyczą efektów dźwiękowych lub zmiany podkładu muzycznego.
2.Poprawki nie dotyczą nadesłanego tekstu. Tekst podesłany przez klienta musi być w formie finalnej.

3.Klient ma prawo do reklamacji w przypadku kiedy nagranie lektorskie posiada wady nie wynikające z winy klienta. Do takich wad należą:

a) nieprawidłowa wymowa pseudonimu artysty
b) zła jakość nagrania lektorskiego.
Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres: info@track4sale.pl która zostanie rozpatrzona w ciągu 24 godzin.

4.Reklamacji nie uwzględnia się w przypadku kiedy w podesłanym przez klienta tekście znajdowały się błedy w pisowni oraz w przypadku kiedy nie został dostarczony plik audio lub tekstowy z dokładną wymową pseudonimu.

§ 4 Informacje końcowe

1.Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na stronie www.track4sale.pl
2.Nie realizujemy nagrań głosowych w weekendy oraz święta.  Jeżeli klient złoży zamówienie w piątek to jego realizacja rozpocznie się dopiero w poniedziałek.
3.Regulamin obowiązuje od 01.01.2018